V prílohe je uverejnený Zoznam objednávok tovaru za mesiac júl 2019