Vážení rodičia budúcich prváčikov,

V utorok 9. júna 2020 v čase od 15.00 – 17.00 h.

Vás pozývame do školy na podpis vašich elektronických prihlášok do 1. ročníka ZŠ

a kontrolu správnosti ich vyplnenia.

Pri overovaní správnosti údajov zákonní zástupcovia dieťaťa predložia:

  • občiansky preukaz rodičov (zákonných zástupcov);
  • rodný list dieťaťa

Overenie údajov prebehne za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení.