Vážení rodičia budúcich škôlkárov,

V týždni od 15. júna do  19. júna 2020 v čase od 10:00 – 12:00 h.

Vás pozývame do materskej školy na overenie správnosti údajov a dodatočné doloženie potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa. V prípade, že potvrdenie nedoložíte, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt. Tlačivo lekárskeho potvrdenia sa nachádza TU  alebo si ho môžete vyzdvihnúť v budove MŠ.

Pri overovaní správnosti údajov zákonní zástupcovia dieťaťa predložia:

  • občiansky preukaz rodičov (zákonných zástupcov);
  • rodný list dieťaťa
  • lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa

 

Overenie údajov prebehne za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení.